Firmy obawiają się, że prawo spadkowe przeszkodzi sukcesji, i mają pomysły, jak temu zaradzić.

W konsultacjach społecznych dotyczących możliwości tworzenia w Polsce fundacji rodzinnych pojawiło się mnóstwo głosów poparcia dla tego pomysłu. Różne są jednak wizje co do rozwiązań prawnych będących podstawą ich działania i co do uprawnień beneficjentów. Projekt odpowiednich przepisów jeszcze nie powstał, ale prowadzący debatę publiczną na ten temat przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), autora dotychczasowych regulacji ułatwiających sukcesję firm rodzinnych, przewidują, że nowy rząd będzie kontynuował prace nad regulacjami oczekiwanymi przez biznes.

W artykule opublikowanym w dzienniku Puls Biznesu, Paweł Tomczykowski komentuje wątpliwości pojawiające się w toku prac nad wprowadzeniem do polskiego prawa instytcji fundacji rodzinnej (prywatnej).

Zapraszamy do lektury całego artykułu na portalu prawo.pl.

Skontaktuj się z nami

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający I Prezes Zarządu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

E: p.tomczykowski@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 601 917 630