Istotne zmiany w podatkach dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r. Implementacja dyrektywy ATAD – dalsze uszczelnianie systemu podatkowego

01.02.2018

Media

1 lutego na stronie www.een.org.pl oraz w Biuletynie Euro Info 6 (177) 2017, ukazał się artykuł Piotra Paśko, prawnika w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Istotne zmiany w podatkach dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r. Implementacja dyrektywy ATAD – dalsze uszczelnianie systemu podatkowego.”

„27 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: „ustawa”). Przewiduje ona niezmiernie istotne dla polskich przedsiębiorców zmiany – szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”).

Ustawa aktualnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw, która zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powinna nastąpić do końca listopada tego roku – tak, aby przepisy mogły wejść w życie od 1 stycznia 2018 r…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na stronie www.een.org.pl.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj