Trwają prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej w zakresie przepisów o interpretacjach indywidualnych. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenia nowej instytucji – obligatoryjnego wniosku grupowego, który dotyczyłby transakcji i innych czynności, w które zaangażowane byłyby podmioty powiązane.

Najistotniejszym założeniem nowelizacji jest nałożenie obowiązku na podatników wskazania we wnioskach grupowych m.in. takich danych jak:

  • uzyskane (oczekiwane) główne korzyści, w tym korzyści podatkowe;
  • transakcje i innych czynności dokonane (będące w trakcie lub planowane), od których uzależnione jest osiągnięcie korzyści;
  • wartości głównych korzyści.

Jeżeli podatnicy nie wskażą prawidłowych danych, interpretacja nie będzie miała waloru ochronnego. Co więcej, interpretacja straci swój walor ochronny, jeżeli wartości wskazane we wniosku będą odbiegały co najmniej o 25% od wartości rzeczywistych.

Wniosek grupowy nie będzie dotyczył powtarzalnych transakcji, dokonywanych również z podmiotami niepowiązanymi, jeżeli warunki tych transakcji nie będą odbiegać od warunków stosowanych wobec niepowiązanych podmiotów.

Nowelizacja będzie miała także bezpośredni wpływ na już wydane interpretacje indywidualne. Podatnicy, którzy uzyskali interpretacje indywidualne dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi (a więc takimi, które na mocy nowych przepisów byłyby objęte procedurą wniosków grupowych) będą musieli przekazać Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej wszystkie informacje objęte wnioskiem grupowym. Jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku w terminie 6 miesięcy, otrzymane przez nich interpretacje indywidualne wygasną z dniem wejście w życie nowelizacji.