9 stycznia 2019 r. w dzienniku Puls Biznesu oraz na portalu pb.pl opublikowany został artykuł dr Anny Stasiak – Apelskiej, Lidera Praktyki Własności Intelektualnej w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Innowacyjność z zyskiem: ulga B+R i IP Box”.

„Od kilku lat obserwujemy w Polsce wyraźny wzrost gospodarczy. Inwestorzy są skłonni zwiększać nakłady na prace badawczo-rozwojowe (B+R).

Przyjęcie odpowiedniej strategii ochrony i owocna komercjalizacja własności intelektualnej to sposób na szybkie i legalne pomnożenie zysków. Właściwa strategia ma szczególne zastosowanie dla tych przedsiębiorców, dla których ochrona własności intelektualnej może być przewagą konkurencyjną. Należy zwrócić uwagę także na poziom tzw. kultury innowacyjności, czyli wskaźnik, przy pomocy którego można zidentyfikować w społeczeństwie poziom akceptacji dla innowacyjnych rozwiązań. Instytucje chroniące własność intelektualną w tym kontekście to tylko jeden z wielu filarów całego „ekosystemu innowacji”…”

Zapraszamy do lektury artykułu na portalu pb.pl