Fundacja rodzinna w oświadczeniach majątkowych polityków

20.03.2024

Prawo, Sukcesja

„Puls Biznesu” opisał  sprawę posła Przemysława Wiplera, który założył fundację rodzinną i wniósł do niej „środki pożyczkowe i finansowe”, w tym warte ok. 3,3 mln zł akcje spółki giełdowej Figene. Aktywa wniesione do fundacji rodzinnej z prawnego punktu widzenia nie mają właściciela, więc poseł nie wpisał ich w swoim sprawozdaniu majątkowym.

Fundacje rodzinne kontroluje zarząd i zgromadzenie beneficjentów, do którego zwykle należą członkowie rodziny, a często także sam fundator. Czy więc z punktu widzenia transparentności życia publicznego i jakości demokracji oświadczenia majątkowe polityków nie powinny uwzględniać także środków przeniesionych do fundacji?

Komentarza w tej sprawie Pulsowi Biznesu udzielił Paweł Tomczykowski:

„Aktywa, które w danym dniu wniesione zostały do fundacji, tego samego dnia przestają być własnością dotychczasowego właściciela i przestają wchodzić do masy spadkowej. Statut może oczywiście przewidywać okoliczności rozwiązania fundacji. W samej idei fundacji chodzi jednak o to, by mogła trwać przez pokolenia.

Być może warto pomyśleć o dostosowaniu wzoru poselskich oświadczeń majątkowych do nowych rozwiązań prawnych. Przepisy o fundacji rodzinnej weszły w życie w maju 2023 r. Był czas, by to zrobić.”

LINK do artykułu

Ustawa o fundacji rodzinnej od niemal roku pomaga polskim prywatnym przedsiębiorcom przeprowadzić skuteczną sukcesję biznesu. Fundacja to narzędzie, które pozwala zabezpieczyć integralność firmy, przy jednoczesnej dbałości o interesy członków rodziny. Dzięki temu nawet w przypadku niemożliwych do przewidzenia zdarzeń majątek pozostanie w rękach rodziny na pokolenia. W szerszej perspektywie fundacja rodzinna ma więc służyć rozwijaniu wielopokoleniowych, silnych polskich firm i wzmacnianiu ich pozycji na rynkach międzynarodowych.

Nie może być natomiast narzędziem niedozwolonej optymalizacji podatkowej ani służyć innym negatywnym celom, jak na przykład ukrywanie majątku osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

28.06.2024

Prawo w budowie – aktualności dla branży nieruchomości – czerwiec 2024

Czytaj

27.05.2024

Prawo w budowie – aktualności dla branży nieruchomości – maj 2024

Czytaj

29.04.2024

Prawo w budowie – aktualności dla branży nieruchomości – kwiecień 2024

Czytaj

23.04.2024

Nie tylko w biznesie potrzeba skutecznych doradców. Praktyka Private Client

Czytaj