Estoński CIT – korzystny, ale nie dla wszystkich?

25.01.2021

Media

Nowa forma rozliczeń z fiskusem w formie płacenia ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych dostępna dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2021 r. Nie wszyscy jednak będą mogli z niej skorzystać. Artykuł Michała Czajkowskiego, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski w dzienniku Rzeczpospolita.

„Przepisy ustawy o CIT przewidują także wyłączenia (trwale lub czasowo) z możliwości skorzystania z tzw. estońskiego CIT dla określonych kategorii podatników oraz dla działań restrukturyzacyjnych.

Trwałe wyłączenie dotyczy: przedsiębiorstw finansowych, instytucji pożyczkowych, podatników osiągających dochody z działalności prowadzonej na terenie SSE, oraz w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (przy tym, po wyczerpaniu limitu pomocy publicznej lub po uchyleniu bądź wygaśnięciu decyzji [zezwolenia] podatnicy, którzy spełnią kryteria wejścia do reżimu estońskiego CIT, będą mogli wybrać tę formę opodatkowania. Mogą też stosować tzw. estoński CIT do rozliczania dochodów z działalności pozastrefowej [opodatkowanej]), podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.”

Zachęcamy do lektury całego artykułu w drukowanym wydaniu dziennika Rzeczpospolita, który ukazał się 25.01.2021 r.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj