Rozpoczęto prace analityczne nad tzw. podatkiem od zysków nadmiarowych. Prace zlecono departamentom, które odpowiadają za nadzór nad spółkami należącymi do Skarbu Państwa. Na ten moment nie został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej ten podatek, stąd jego szczegóły są wielką niewiadomą.

▶️Zachęcamy do zapoznania się z eksperckim komentarzem dr. Jacka Matarewicza dla Rzeczpospolitej.

https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art36720821-nowy-podatek-straszy-polskich-czempionow