Rzetelna wiedza, praktyczne porady i eksperckie opinie o polskim prawie i podatkach – tym razem polecamy 6 tematów:

  • Wystąpienie Barbary Siuty dla MarketNews24 na temat zmian w instytucji zachowku, które choć weszły w życie razem z fundacją rodzinną, mają zastosowanie ogólne.
  • Artykuł Zuzanny Kaczmarczyk dla Rzeczpospolitej o tym, jak klauzla siły wyższej może pomóc wyjść z trudnej sytuacji.
  • Komentarz dr. Jacka Matarewicza dla Prawo.pl dotyczący zmian w wydawaniu Wiążących Informacji Stawkowych.
  • Artykuł Piotra Stępnia dla Rzeczpospolitej o niezbędnych elementach skutecznej umowy o zachowaniu poufności.
  • Komentarz dr. Jacka Matarewicza dla Trójka Polskie Radio w 30. rocznicę wprowadzenia podatku VAT – o częstotliwości i jakości zmian wprowadzanych każdego roku do przepisów o VAT.
  • Komentarz Piotra Stępnia dla Pulsu Biznesu na temat opóźnień w rejestracji fundacji rodzinnych spowodowanych brakiem systemu informatycznego w piotrkowskim sądzie.

Zapraszamy do lektury!