E-zgromadzenia: Komunikacja zdalna – rozwiązania dla spółek i spółdzielni.

01.04.2020

Media

Komunikacja elektroniczna organów spółek i spółdzielni oraz  podejmowanie uchwał na odległość

Nadzwyczajna sytuacja związana z przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, rozprzestrzenianiem się choroby COVID- 19, a w konsekwencji zarządzenie sytuacjami kryzysowymi, wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie niełatwych wyborów. Jak zatem podejmować decyzje na odległość? Jak zwoływać posiedzenia zarządów? Jak zapewnić ciągłość procesów w przedsiębiorstwie?

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorstwa mogły funkcjonować w sposób ciągły.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na co dzień doradza zarządom spółek i spółdzielni jak przetrwać ten trudny dla wszystkich czas związany z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Nowelizacja przepisów KSH pozwala na odbywanie posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, a także odbywanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy w drodze elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Nowe przepisy znajdą zastosowanie, o ile w  umowie spółki nie wyłączono takiej możliwość, zaś szczegółowe regulacje dotyczące zasad takiej komunikacji określone zostaną w odpowiednio przyjętych regulaminach obradowania poszczególnych organów.

W ramach specustawy dokonano również zmian prawa spółdzielczego, które wprowadzają możliwość podejmowania przez zarząd i radę nadzorczą spółdzielni uchwał na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zmiany dotyczyć będą wszystkich spółdzielni, przy czym warunki podejmowania w uchwał w nowym trybie powinien określać statut lub regulamin właściwego organu spółdzielni.

EKSPERCI Z KANCELARII POMOGĄ BEZPIECZNIE I SPRAWNIE PRZEJŚĆ PRZEZ PONIŻSZE PROCESY:

1. Weryfikacja umowy spółki i propozycja zmian.

2. Stworzenie lub zmodyfikowanie regulaminu obradowania zarządu/rady nadzorczej/ zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzanie celem przystosowania do wdrożenia nowych regulacji.

3. Przygotowanie wezwania na zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie, które ma się odbyć w formie komunikacji zdalnej.

4. Kompleksowa obsługa głosowań w trybie pisemnym (przygotowanie projektów wezwań do członków organów oraz projektów uchwał).;

5. Bieżące wsparcie w przeprowadzeniu e-zgromadzeń (protokołowanie, obsługa prawna zgromadzeń jak i poszczególnych członków).

6. Doradztwo w zakresie wyboru bezpiecznej z perspektywy prawnej infrastruktury technicznej do odbywania e-zgromadzeń.

7. Pełna obsługa korporacyjna zarządów oraz rad nadzorczych spółdzielni w przeprowadzaniu e-posiedzeń lub głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

DLACZEGO MY?

Wspieramy i rozwijamy przedsiębiorstwa, dostarczając im unikatowe rozwiązania dostosowane do wymagań rodzimego rynku oraz ciągle zmieniających się regulacji. Eksperci Kancelarii Ożóg Tomczykowski biorą czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu przepisów wchodzących w skład pakietu ustaw tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową dla przedsiębiorców i pakietu osłonowego dla pracowników.

Stale monitorujemy przebieg procesu legislacyjnego związanego z pracami nad Tarczą Antykryzysową i zaproponujemy rozwiązanie szyte na miarę, oparte o najbardziej aktualne regulacje prawne.

Skontaktuj się z nami i już dziś otrzymaj:

  • Wsparcie w analizie stanu faktycznego
  • Efektywne rozwiązania
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów i ich wdrożeniu w przedsiębiorstwie

Jesteśmy do Waszej dyspozycji 24/7!

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj