Komisja Europejska opublikowała dziś nowe zasady związane z wprowadzeniem podatku cyfrowego, przedstawiając w tym zakresie dwie propozycje objęcia działalności cyfrowej opodatkowaniem.

Pierwsza propozycja ma na celu reformę przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych państw członkowskich, tak aby zyski były rejestrowane i opodatkowane tam, gdzie firmy mają znaczącą interakcję z użytkownikami za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Stanowi to preferowane przez Komisję rozwiązanie długoterminowe. Ta propozycja umożliwiłaby państwom członkowskim opodatkowanie zysków generowanych na ich terytorium, nawet jeśli firma nie ma tam fizycznej obecności.

Zgodnie z tą propozycją przedsiębiorstwo cyfrowe (platforma cyfrowa) będzie posiadało podlegającą opodatkowaniu „obecność cyfrową” lub wirtualny stały zakład w państwie członkowskim, jeżeli spełniać będzie jedno z poniższych kryteriów:

  • przekracza próg 7 milionów EUR rocznego dochodu w państwie członkowskim w którym prowadzi działalność cyfrową;
  • z jego usług w danym roku podatkowym korzysta ponad 100 000 użytkowników cyfrowych w danym państwie członkowskim;
  • w ciągu jednego roku podatkowego zawrze ponad 3000 kontraktów na świadczenie usług cyfrowych.

Nowe zasady podziału zysków pomiędzy państwami członkowskimi będą ustalane w formie, która będzie odzwierciedlać sposób, w jaki przedsiębiorstwa mogą tworzyć wartość online – na przykład w zależności od miejsca, w którym użytkownik się znajduje w momencie konsumpcji.

Druga propozycja odpowiada na apele kilku państw członkowskich (w tym Polski) o podatek przejściowy, który obejmuje główne działania cyfrowe, które obecnie nie są opodatkowane w UE.

Ten przejściowy podatek ma sprawić, że ​​czynności cyfrowe, które obecnie nie są skutecznie opodatkowane, zaczną przynosić natychmiastowe dochody państwom członkowskim. To rozwiązanie ma również zapewnić  uniknięcie wprowadzania tymczasowych rozwiązań przez poszczególne państwa członkowskie we własnym zakresie.

W odróżnieniu od pierwszej propozycji, zakładającej wspólną unijną reformę podstawowych zasad podatkowych, tymczasowy podatek miałby zastosowanie do dochodów uzyskanych z niektórych działań cyfrowych, które całkowicie wymykają się spod obecnych ram podatkowych. System ten ma mieć wbudowane mechanizmy łagodzące możliwość podwójnego opodatkowania. Będzie on stosowany jako środek przejściowy, dopóki kompleksowa reforma nie zostanie wdrożona.

Podatek tymczasowy będzie miał zastosowanie do dochodów uzyskanych z działalności, w której użytkownicy odgrywają istotną rolę w tworzeniu wartości i które najtrudniej jest „uchwycić” przy pomocy obowiązujących przepisów podatkowych, takich jak dochody:

  • ze sprzedaży internetowej przestrzeni reklamowej;
  • powstające z cyfrowych usług pośrednictwa, które pozwalają użytkownikom na interakcję z innymi użytkownikami i które mogą ułatwić sprzedaż towarów i usług między nimi;
  • wykreowane ze sprzedaży danych generowanych na podstawie informacji dostarczanych przez użytkownika.

Przejściowy podatek cyfrowy będzie pobierany przez państwa członkowskie, w których znajdują się użytkownicy i będzie miał zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw, których łączne światowe przychody wynoszą 750 milionów euro, a przychody w UE wynoszą 50 milionów euro. Pomoże to zagwarantować, że mniejsze firmy typu start-up i firmy typu „scale-up” nie będą nim obciążone. Wstępna proponowana stawka podatku tymczasowego to 3%.

Następne kroki

Wnioski legislacyjne zostaną przedłożone Radzie do przyjęcia, a Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji. UE będzie również nadal aktywnie uczestniczyć w globalnych dyskusjach na temat opodatkowania cyfrowego w ramach G20 / OECD.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych pracach nad wprowadzeniem nowego podatku.

Skontaktuj się z nami