Dr Radosław Bulejak Przewodniczącym Zespołu ds. Ordynacji podatkowej

28.02.2019

Media

Zespół Roboczy ds. Ordynacji podatkowej działa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców w ramach Rady Przedsiębiorców i ma zajmować się analizą problemów związanych ze stosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej oraz możliwych działań ze strony Rzecznika, w tym opiniować projekty ustaw podatkowych. Dr Bulejak reprezentuje w Zespole Business Center Club.

04.04.2024

Po raz kolejny będziemy na Prawniczych Targach Praktyk i Pracy

Czytaj

18.03.2024

IV Forum na Wzgórzach

Czytaj

11.03.2024

Powiększyliśmy biuro!

Czytaj

07.03.2024

Awanse w kancelarii Tomczykowski Tomczykowska

Czytaj