Dr Radosław Bulejak Przewodniczącym Zespołu ds. Ordynacji podatkowej

28.02.2019

Media

Zespół Roboczy ds. Ordynacji podatkowej działa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców w ramach Rady Przedsiębiorców i ma zajmować się analizą problemów związanych ze stosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej oraz możliwych działań ze strony Rzecznika, w tym opiniować projekty ustaw podatkowych. Dr Bulejak reprezentuje w Zespole Business Center Club.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj