Zespół Roboczy ds. Ordynacji podatkowej działa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców w ramach Rady Przedsiębiorców i ma zajmować się analizą problemów związanych ze stosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej oraz możliwych działań ze strony Rzecznika, w tym opiniować projekty ustaw podatkowych. Dr Bulejak reprezentuje w Zespole Business Center Club.

Skontaktuj się z nami