Nasz ekspert, dr Jacek Matarewicz, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł, ekspert BCC na łamach Przeglądu Podatkowego zaprezentował analityczny artykuł dotyczący najważniejszych zmian w ramach pakietu SLIM VAT.

„Większość zmian wynikających z Projektu uznać należy za właściwy kierunek, jakim powinien podążać ustawodawca podatkowy. Uproszczenie rozliczeń i poluzowanie niektórych wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje dzisiaj nieadekwatnymi oraz negatywnymi skutkami podatkowymi, jest postulatem, któremu „przyklasną” wszyscy podatnicy. Absolutnie jednak „pod płaszczykiem” uproszczenia nie powinno się wprowadzać regulacji, które mają zmarginalizować instytucję wiążącej informacji stawkowej. Instytucja ta miała w sposób uczciwy zapewnić podatnikom bezpieczeństwo podatkowe (…)” – w ten sposób dr Jacek Matarewicz kończy swoją analizę.

Do pobrania

Skontaktuj się z nami