2 maja 2018 r. na portalu podatki.abc.pl ukazał się komentarz Macieja Zborowskiego, adwokata i doradcy podatkowego w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych, do artykułu Krzysztofa Koślickiego pt. „Doradca podatkowy wie, że nic nie wie”.

„O tym, że zawód doradcy podatkowego jest nierozłącznie związany z nieustannym kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji zdają sobie sprawę doskonale wszyscy, którzy rozważają taką ścieżkę jako swoją drogę zawodową. Zaczyna się od przygotowania do dość wymagającego egzaminu zawodowego, jednak to dopiero początek niekończącego się procesu zdobywania wiedzy.

Na taka specyfikę pracy składa się kilka przesłanek. Jak tłumaczy, Leszek Dutkiewicz, partner w Russell Bedford Poland, najbardziej podstawową przyczyną jest konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach ustawowego obowiązku kształcenia. Niezależnie od tego ze względu na intensywność działań legislacyjnych, niezbędnym jest stałe monitorowanie zmieniającego się prawa, a chcąc być dobrze zorientowanym w aktualnym stanie prawnym trzeba włożyć w to sporo wysiłku…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu podatki.abc.pl