Dofinansowanie studiów bez PIT

27.08.2018

Media

27 sierpnia 2018 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł Aleksandra Dyla, Prawnika w Zespole PIT w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Dofinansowanie studiów bez PIT”.

„Jeśli inicjatywa odbycia szkolenia leży po stronie pracodawcy, 
a tematyka kursu jest zbieżna 
z zakresem obowiązków pracownika, to pokrycie kosztów dokształcania jest przychodem, ale korzystającym ze zwolnienia od podatku.

Pracodawcy niejednokrotnie zastanawiają się, czy sfinansowanie pracownikowi wyjazdu na szkolenie powoduje powstanie po jego stronie przychodu, który powinni rozliczyć dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobne wątpliwości towarzyszą im także wtedy, kiedy pokrywają koszty studiów czy doktoratu rozpoczętych przez swoich podwładnych. Warto więc przeanalizować jak przepisy podatkowe regulują to zagadnienie…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu rp.pl.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj