27 sierpnia 2018 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł Aleksandra Dyla, Prawnika w Zespole PIT w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Dofinansowanie studiów bez PIT”.

„Jeśli inicjatywa odbycia szkolenia leży po stronie pracodawcy, 
a tematyka kursu jest zbieżna 
z zakresem obowiązków pracownika, to pokrycie kosztów dokształcania jest przychodem, ale korzystającym ze zwolnienia od podatku.

Pracodawcy niejednokrotnie zastanawiają się, czy sfinansowanie pracownikowi wyjazdu na szkolenie powoduje powstanie po jego stronie przychodu, który powinni rozliczyć dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobne wątpliwości towarzyszą im także wtedy, kiedy pokrywają koszty studiów czy doktoratu rozpoczętych przez swoich podwładnych. Warto więc przeanalizować jak przepisy podatkowe regulują to zagadnienie…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu rp.pl.

Skontaktuj się z nami

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426