11 czerwca 2018 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł Joanny Stolarek, Lidera Praktyki PIT i ZUS w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Dla kogo 50-proc. koszty.”

„W ostatnim czasie dyrektor KIS wydał 
kilka interpretacji dotyczących stosowania autorskich 
kosztów uzyskania przychodów. Pisma te są odpowiedzią 
na wątpliwości związane ze zmienionymi od stycznia br. przepisami ustawy o PIT.

Z podwyższonych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów mogą obecnie korzystać wyłącznie twórcy podejmujący działalność w wymienionych w ustawie dziedzinach. W szczególności dotyczy to działalności twórczej w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych czy dziennikarstwa, działalności badawczo-rozwojowej czy naukowo-dydaktycznej, a także działalności w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów czy operatorów obrazu i dźwięku. Jako że kształt tych przepisów pozbawił możliwości korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów wiele grup zawodowych, w chwili obecnej toczą się prace nad nowelizacją tych regulacji…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem n w dzienniku Rzeczpospolita oraz na stronie rp.pl

Skontaktuj się z nami