Począwszy od 1 lipca 2022 r. nabywcy mieszkań będą mogli dochodzić od dewelopera rekompensaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że umowa deweloperska będzie przewidywała kary umowne.

Rekompensata to specyficzna forma nieznanej dotąd swoistej „kary ustawowej” skonstruowanej na wzór kary umownej, do której stosuje się odpowiednio przepisy KC o karze umownej. Konstrukcja rekompensaty przyjęta w Nowej Ustawie Deweloperskiej, budzi szerokie wątpliwości interpretacyjne, począwszy od kwoty od jakiej należy ją wyliczać, uwzględnianego okresu opóźnienia jak i katalogu okoliczności, stanowiących „nienależyte wykonanie umowy przez dewelopera”.

Biorąc pod uwagę powyższe, spodziewać się należy, iż w praktyce przysparzać będzie ona sporo kłopotów interpretacyjnych, co w konsekwencji prowadzić może do sporów, które swój finał znajdą zapewne w sądzie.

📌Więcej o tym w artykule Monika Wystrychowska-Zawiślak dla Muratorplus.pl: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nienalezyte-wykonanie-umowy-przez-dewelopera-nabywca-dostanie-rekompensate-aa-odP6-HTgn-vajC.html