Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy tzw. obowiązkowej dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i spółkach komandytowo-akcyjnych. Autorem zmian jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W uzasadnieniu projektu wskazuje, iż celem dematerializacji akcji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami spółek nienotowanych na rynku regulowanym.

Celem dematerializacji akcji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami spółek nienotowanych na rynku regulowanym.

O szczegółach projektowanych zmian w Dzienniku Rzeczpospolita pisze Łukasz Warszawski, Senior Associate w Zespole Doradztwa Korporacyjnego.

Skontaktuj się z nami