Przesądzenie o dopuszczalności badania przez sądy administracyjne wpływu wszczęcia postępowania karnoskarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – to przełomowa uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wynika z niej, że sąd administracyjny kontroluje zaskarżoną decyzję w całości, czyli w jej wszystkich aspektach. Artykuł naszego eksperta, dr Radosława Bulejaka, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski oraz eksperta BCC ds. postępowań podatkowych i administracyjnych dla portalu prawo.pl.

„Organ podatkowy ma obowiązek szczegółowego wykazania w uzasadnieniu decyzji, że wszczęcie postępowania karnoskarbowego miało rzeczywiście na celu wykryciu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego związanego z niewykonaniem spornego zobowiązania podatkowego.”

Link do artykuł: prawo.pl