Dla biznesu nastał niespokojny czas niestabilności. Dynamika zmian – w szczególności inflacja – prowadzi do zachwiania wartości ekonomicznej kontraktów zawieranych jeszcze kilka miesięcy temu.
▶️Jak przedsiębiorca może poradzić sobie z umową, której wykonanie jest już nieopłacalne?
▶️Czy można zwrócić się z takim problemem do sądu?
▶️A może umowa przewiduje mechanizm jej zmiany na wypadek niespodziewanych zdarzeń?

❗️Na te pytania – w artykule opublikowanym w portalu Retail Journal – odpowiada ekspert Kancelarii Ożóg Tomczykowski z zakresu postępowań spornych adw. Michał Skrzypek.

Czy sąd może zmienić zawartą umowę z uwagi na inflację?