11 stycznia na portalu podatki.abc.pl, ukazał się artykuł Macieja Zborowskiego, adwokata i doradcy podatkowego, pt. „Czy podatnikom są potrzebne opinie zabezpieczające?”.

„Półtora roku obowiązywania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania skłania do refleksji nad instytucją opinii zabezpieczających. Zwłaszcza, że jak dotąd żadnemu wnioskodawcy nie udało się takiej opinii uzyskać.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, opinia zabezpieczająca to informacja wydawana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek zainteresowanego, zawierająca ocenę przedstawionej we wniosku czynności, z perspektywy możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Skutkiem wydania opinii jest niedopuszczalność stosowania klauzuli do adresata opinii w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na stronie podatki.abc.pl