1 lutego na portalu www.podatki.abc.com.pl ukazał się artykuł Macieja Zborowskiego, Senior Associate w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych, pt. „Czy nowe Prawo przedsiębiorców naprawdę poprawi los firm?”.

Fiskus ostrzega fundusze zamknięte

„Skoro ustawy podatkowe ustanawiają własne definicje działalności gospodarczej, to dla ich potrzeb osoby fizyczne wpisujące się swoją aktywnością w zakresy tych definicji, powinny być uznawane za przedsiębiorców, choćby nimi nie byli w rozumieniu Prawa przedsiębiorców – twierdzi Maciej Zborowski, adwokat i doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

6 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę – Prawo przedsiębiorców. Teraz nad tą ustawą będzie pracował Senat. Analiza treści przyjętego aktu prawnego, mającego w założeniu zastąpić obowiązującą dzisiaj ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzi do wniosku, że wolą ustawodawcy jest stworzenie podstaw prawnych dla poprawienia relacji na linii władza – przedsiębiorcy, a w ostatecznym rozrachunku podniesienie kultury administrowania.”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu www.podatki.abc.com.pl