Przedsiębiorczy Polacy coraz częściej decydują się na inwestycje w instalacje ekologiczne. Nasz ekspert, Marcin Rozbicki, Junior Associate na łamach internetowego wydania Rzeczypospolitej wyjaśnia, które z tych inwestycji można uznać za środki trwałe oraz wliczyć w koszt uzyskania przychodu, a które nie.

„Jednorazowo możemy też zamortyzować inne ekologiczne urządzenia, np. piec, kocioł czy kolektory słoneczne. Oczywiście pod warunkiem, że są samodzielnym środkiem trwałym, czyli można je zdemontować i zainstalować w innym budynku – mówi Marcin Rozbicki, Junior Associate w kancelarii Ożóg Tomczykowski.”

Artykuł jest dostępny na stronie rp.pl

Skontaktuj się z nami

Marcin Rozbicki

Associate

Associate

E: m.rozbicki@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00