Od niedawna urzędy odchodzą od wykładni interpretacji dotyczącej wypłaty ostatniej transzy dotacji. Okazuje się, że nie wpływa ona na czas trwania zakazu wypowiadania umów o pracę osobom objętym dofinansowaniem. Nasz ekspert, dr Agata Miętek, Lider Praktyki Prawa Pracy komentuje tę kwestię na łamach dzisiejszego drukowanego wydania Dziennika Gazety Prawnej.

„Kłopoty z interpretacją tych regulacji nie dziwią prawników. – W przypadku art. 15g kluczowe jest wyrażenie „pobieranie przez pracownika”, co sugeruje, że chodzi o okres, za który pracownik otrzymuje dofinansowane wynagrodzenie. Natomiast literalna wykładnia art. 15gg wskazywałaby, że – inaczej niż w przypadku art. 15g – chodzi tu o okres, w którym to pracodawca pobierał dofinansowanie. Oznaczałoby to, że zakaz wypowiadania trwa aż do otrzymania ostatniej transzy dofinansowania, nawet jeżeli przelew jest dokonywany po zakończeniu okresu, na który składany był wniosek – wyjaśnia dr Agata Miętek, adwokat z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Jej zdaniem odmienna interpretacja tego przepisu byłaby wykładnią rozszerzającą, której nie można zastosować, gdyż celem ww. regulacji jest ochrona miejsc pracy. Ekspertka rekomenduje więc, aby wstrzymać się od zwolnień pracowników do otrzymania ostatniej transzy dofinansowania z art. 15gg. „

Artykuł do ściągnięcia w formie pdf znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Skontaktuj się z nami