Minister Finansów, w dniu 22 czerwca br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozp. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Zmiana polega na dodaniu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2427) § 3b i 3c.

Przedmiotowa regulacja wprowadza do systemu podatku akcyzowego, czasowe zwolnienie:

  • do 31 października 2020 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 30 czerwca 2020 r.;
  • do 31 grudnia 2020 r. z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał po dniu 30 czerwca 2020 r.

Uzasadnieniem przedmiotowej zmiany jest pandemia koronawirusa. Jak wskazuje Ministerstwo, wytwórca znaków akcyzy ma bardzo duże trudności z produkcją samoprzylepnych banderol na płyn do papierosów elektronicznych. Banderole wytwarzane są w technologii, która wymaga współpracy z wieloma podmiotami, w tym zagranicznymi, m.in. dostawcami komponentów, jak również dostawcą urządzenia drukującego. Powyższe uniemożliwiło Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. dotrzymanie harmonogramu i wyprodukowanie banderol w wymaganym terminie. Wobec zaistnienia realnej groźby braku wytworzenia znaków akcyzy na określone wyroby, podjęto decyzję o wprowadzeniu czasowego zwolnienia z banderolowania płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Minister Tadeusz Kościński wskazał, że podpisane rozporządzenie stanowi reakcję na aktualną sytuację związaną ze stanem epidemii i jest odpowiedzią na sygnały rynku.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552