26 lutego, na portalu rzeczpospolita.pl, opublikowany został artykuł Bartosza Mroczkowskiego, Doradcy Podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „CIT: firmy czekają na Innovation Box w Polsce.”.

„Trwają prace nad nową zachętą podatkową dla firm innowacyjnych – tzw. innovation box. Rozwiązanie to polega na stosowaniu preferencyjnej stawki podatkowej do dochodów generowanych m.in. z patentów, praw własności przemysłowej czy praw autorskich.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, stawka opodatkowania takich dochodów może wynieść w Polsce 4 proc., co stawiałoby nas w gronie państw europejskich o jednym z najkorzystniejszych tego typu reżimów (Cypr może pochwalić się stawką 2,5 proc.). Oczywiście wiele zależy również od tego, jak ustawodawca określi zakres przedmiotowy nowej ulgi, jakiego typu dochody zostaną objęte preferencją oraz w jaki sposób będzie przebiegać kalkulacja finalnej korzyści podatkowej. Wytyczne w zakresie implementacji „innovation box” zostały opublikowane przez OECD w ramach planu działań BEPS i to one zapewne, obok doświadczeń innych państw europejskich, są głównym źródłem wiedzy dla polskiego ustawodawcy…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu rzeczpospolita.pl

Skontaktuj się z nami