Cała Polska strefą ekonomiczną

11.05.2018

Media

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przyjęta przez Sejm

Przyjęta przez Sejm 10 maja br. ustawa, wprowadza nowy instrument wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw, którego efektem będzie zwolnienie z podatku dochodowego dochodu realizowanego z inwestycji określonej w specjalnej decyzji o wsparciu, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

 Najważniejsze założenia ustawy:

  • objęcie nowymi regulacjami całego terytorium Polski – brak ograniczeń terytorialnych, stosowanych w przypadku specjalnych stref ekonomicznych,
  • wprowadzenie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, którzy planują dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, spełniających kryteria ilościowe oraz jakościowe, obejmujących założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, czy wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie produkcji,
  • wydawanie decyzji o wsparciu, uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

Co oznacza wprowadzenie nowego instrumentu dla przedsiębiorców?

Nowe przepisy mogą być – obok rozszerzanych preferencji podatkowych związanych z ulgą B+R oraz zapowiadanego „Innovation Box” – kolejnym impulsem dla polskich przedsiębiorców do podejmowania działań inwestycyjnych. W szczególności, nowe regulacje mogą być szansą dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dla których – zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – wprowadzone zostaną w drodze rozporządzeń osobne, znacznie łagodniejsze kryteria otrzymania decyzji o wsparciu.

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Warto zauważyć, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przewiduje wprowadzenie do ustaw podatkowych kolejnej tzw. „małej” klauzuli obejścia prawa podatkowego w odniesieniu do stosowania preferencji związanych z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej. Już w trakcie prac nad projektem, rozwiązanie to było krytykowane przez ekspertów. Wskazywali oni, że klauzula może odstraszyć inwestorów. Pomimo tego, postanowiono nie wprowadzać zmian do ustawy w tym zakresie. 

Obecnie ustawa jest w Senacie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o dalszych etapach procesu legislacyjnego.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj