Opłaty za media nie wpływają na wysokość płaconego przez właściciela wynajmowanego mieszkania podatku. Komentarz Marcina Rozbickiego, Junior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla portalu rp.pl.

Przychodem właściciela jest jedynie określony w umowie czynsz, który stanowi jego wynagrodzenie. Tylko tę kwotę należy opodatkować. Przychodem nie są natomiast dodatkowe opłaty związane z eksploatacją mieszkania, do których ponoszenia zobowiązany jest lokator. Nawet jeśli znalazły się na rachunku. Właściciel pełni bowiem jedynie funkcję pośrednika pomiędzy najemcą a spółdzielnią i dostawcami mediów – tłumaczy Marcin Rozbicki, Junior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.”

Cały artykuł można przeczytać na portalu rp.pl

Skontaktuj się z nami

Marcin Rozbicki

Associate

Associate

E: m.rozbicki@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00