Mimo trudnej sytuacji wielu przedsiębiorców i problemami z zachowaniem płynności finansowej, urzędy skarbowe przedłużają postępowania i opóźniają zwrot VAT. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jest to działanie prawidłowe. Jak takie działania można interpretować z punktu widzenia ustawy o VAT? Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat na portalu prawo.pl, w którym wypowiedział się Bartłomiej Senderowski, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

„Ustawa o VAT posługuje się nieprecyzyjnym sformułowaniem „dodatkowego zweryfikowania zasadności zwrotu VAT”. Jest to określenie niejasne i nieostre, budzące wiele wątpliwości interpretacyjnych. Brak skonkretyzowanych przesłanek uzasadniających wydłużenie terminu zwrotu VAT sprawia, że organy w praktyce nadużywają swoich uprawnień w tym zakresie.”

Artykuł jest dostępny na portalu prawo.pl

Skontaktuj się z nami

Bartłomiej Senderowski

Associate

Associate

E: b.senderowski@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00