Projekt ustawy o fundacji rodzinnej dopuszcza – w określonych sytuacjach – możliwość ubiegania się o wypłatę zachowku od fundacji rodzinnej. A rozwiązania podatkowe mogą stanowić poważną barierę decyzyjną przy jej powoływaniu – zauważają nasi eksperci.

Na łamach dzisiejszego wydania dziennika Rzeczpospolita nasi eksperci, Paweł Tomczykowski – Partner Zarządzający oraz Katarzyna Karpiuk, Senior Associate odpowiedzialna za sukcesję w Kancelarii dzielą się swoimi analitycznymi uwagami dotyczącymi projektu ustawy o fundacji rodzinnej.

Artykuł pt. „Fundacja nie dla doraźnych kombinacji” przeczytać można pod linkiem

Artykuł pt. „Fundacja rodzinna: zasady dziedziczenia i opodatkowania znajdziecie” Państwo pod linkiem.