Alert podatkowy: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi

19.06.2019

Media

Ważnym elementem dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi jest analiza porównawcza (ewentualnie opis zgodności transakcji z warunkami rynkowymi). Warto zwrócić uwagę, że na stronie Ministerstwa Finansów zostały właśnie opublikowane objaśnienia podatkowe, przygotowane w oparciu o wyniki prac Forum Cen Transferowych. Objaśnienia dotyczą technicznych aspektów związanych z przygotowaniem analizy danych porównawczych i opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi. Objaśnienia dotyczą przepisów, obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. W objaśnieniach znajdziemy ważne informacje, dotyczące następujących zagadnień związanych z opracowaniem analiz porównawczych:

  • porównywalność danych a ich lokalność
  • możliwość wykorzystania danych wewnętrznych
  • możliwość wykorzystania danych ofertowych
  • zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie dostępne (tzw. secret comparables)
  • zasadność odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze stratą)
  • minimalna liczebność próby w analizie danych porównawczych
  • wybór punktu z przedziału
  • aktualizacja analizy danych porównawczych.

W zakresie przygotowania opisów zgodności, zalecane jest wykorzystanie wszelkich informacji, które uprawdopodobnią, że podatnik określił warunki w transakcjach z podmiotami powiązanymi w sposób zgodny z tym, w jaki podchodzi do ustalenia warunków transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Zatem może to być każde opracowanie (np. opis słowny, zestawienie tabelaryczne, diagram, graf lub kilka z tych form łącznie), z którego wynika rynkowość transakcji. Forma i zakres opisu zgodności zależy od podatnika. Podatnik jest zobowiązany uzasadnić brak możliwości przygotowania analizy porównawczej, przesądzający o opracowaniu analizy zgodności. Opis zgodności w praktyce może przybrać dowolną formę.

Załączamy link do tekstu opublikowanych objaśnień podatkowych, które w przyszłości mogą być przedmiotem aktualizacji i uzupełnienia o kolejne zagadnienia techniczne i zachęcamy do ich lektury.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj