Abolicja czynszowa nie jest środkiem proporcjonalnym do walki z pandemią. Przerzuca ona ciężar walki z epidemią wyłącznie na strony umowy najmu. Komentarz naszego eksperta, Michała Skrzypka, Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla dziennika Rzeczpospolita.

„Niezależnie od wadliwości przepisu związanej z brakiem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zauważyć trzeba, że unormowanie abolicji czynszowej pozostaje w sprzeczności z innymi zasadami porządku prawnego. Chodzi tutaj o zasadę ochrony praw nabytych i interesów w toku. Zasada ta nie jest wprost zapisana w Konstytucji lecz stanowi jeden z przejawów zasady państwa prawa.”

Artykul ukazał się w dziesiejszym numerze Rzeczypospolitej.