Julia Cebula

Paralegal

Studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie angażuje się w działalność naukową, uczestnicząc w konferencjach naukowych i licznych olimpiadach prawniczych wielokrotnie zajmując 1. miejsca. Zdobywa doświadczenie zawodowe już od 1. roku studiów, zajmując się poprzednio prawem administracyjnym, cywilnym oraz gospodarczym.

Obecnie zajmuje się praktyką prawa podatkowego oraz postępowań podatkowych, czerpiąc ze swojego poprzedniego doświadczenia związanego z zagadnieniami procesowymi. Łączy swoje zainteresowanie prawem cywilnym z dziedzinami prawa podatkowego, oferując wszechstronne wsparcie prawne.

Specjalizacja

  • Akcyza
  • Cło
  • VAT
  • Postępowania podatkowe

Edukacja

  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Język

  • Angielski