Zespół Ochrony Danych Osobowych pomaga firmom w zarządzaniu tym obszarem, w szczególności zaś wspiera je we wdrażaniu nowego Rozporządzenia Unijnego o ochronie danych osobowych (tzw. „RODO”), które obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 r.

W ramach prowadzonych projektów, zespół specjalistów z obszaru ochrony danych osobowych oraz IT wspiera naszych Klientów w następujących obszarach:

  • badanie zachodzących w firmie procesów przetwarzania danych określające ryzyka związane z poszczególnymi działaniami;
  •  weryfikacja funkcjonujących w firmie procedur, polityk i środków ochrony, a także umów zawieranych z konsumentami i kontrahentami pod kątem nowych regulacji;
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji dostosowanej do wymogów RODO;
  • dostosowanie klauzul zgód i klauzul informacyjnych;
  • dostosowanie rozwiązań w obszarze IT do ryzyk w obszarze ochrony danych osobowych generowanych w toku prowadzenia działalności biznesowej;
  • przygotowanie organizacji do stosowania przepisów w zakresie profilowania, uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych;
  • weryfikacja obowiązku posiadania przez firmę Inspektora Ochrony Danych;
  • przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.

Obsługując Klientów w zakresie RODO i ochrony danych osobowych współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

dr Joanna Schubel

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

E: j.schubel@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 539 092 457