Eksperci Kancelarii Ożóg Tomczykowski Paweł Tomczykowski oraz Monika Szwed uczestniczyli w spotkaniu w Senacie RP, poświęconemu projektowi ustawy o fundacji rodzinnej.

Prawnicy naszej kancelarii po raz kolejny czynnie brali udział w dyskusjach nad projektem ustawy.

W trakcie spotkania powtórzono założenia zaprezentowane w trakcie posiedzenia sejmowej Podkomisji Stałej ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rozwoju Rzemiosła.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące opodatkowania związanego z fundacją rodzinną – stan na dzisiaj:

  1. Neutralność podatkowa wyposażenia fundacji rodzinnej w aktywa (m. in. udziały, akcje, ogół praw o obowiązków w spółkach osobowych). Innymi słowy wyposażenie fundacji rodzinnej w aktywa będzie zwolnione z opodatkowania CIT i nie będzie traktowane jako odpłatne zbycie na gruncie PIT.
  2. Do momentu dystrybucji do beneficjentów fundacja rodzinna będzie zwolniona z CIT (zwolnienie będzie dotyczyć także dywidend, odsetek oraz obrotu udziałami / akcjami).
  3. W momencie dystrybucji do beneficjentów fundacja rodzinna będzie opodatkowana zryczałtowanym 15% CIT. 
  4. Dystrybucja do beneficjentów należących do tzw. grupy zero fundatora (tj. I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy od spadków i darowizn – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów) będzie zwolniona z PIT i podatku od spadków i darowizn. Dystrybucja do innej kategorii beneficjentów będzie opodatkowana zryczałtowanym 15% PIT i traktowana jako tzw. przychód z innych źródeł.

Paweł Tomczykowski apelował o to, aby:

  • zaktualizowany projekt ustawy o fundacji rodzinnej został jak najszybciej upubliczniony,
  • pracom legislacyjnym została nadana taka dynamika, aby ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie w I kwartale 2023 r.

Ustawa jest niezwykle ważna dla polskiego biznesu w kontekście sukcesji, a polskim przedsiębiorcom należy się jak najszybsze jej uchwalenie.

Przedstawiciele Senatu RP zadeklarowali, że w razie gdyby ustawa nie weszła w życie w I kwartale 2023 r., Senat wyjdzie z własną inicjatywą legislacyjną w tym zakresie.