Doradzaliśmy spółce AP Holding przy sprzedaży spółki zależnej na rzecz podmiotu z grupy kapitałowej Saria, która specjalizuje się w przetwarzaniu odpadów pochodzenia zwierzęcego i odpadów organicznych.

Zespół prawników naszej kancelarii doradzał AP Holding sp. z o.o. w sprzedaży 100% udziałów w JAP sp. z o.o. na rzecz holenderskiej spółki Van Hessen Participations BV należącej do Grupy Saria. W wyniku transakcji doszło do zmiany kontroli sprawowanej przez Van Hessen wspólnie z JAP nad Westpol-Teeuwissen Sp. z o.o. na kontrolę wyłączną Van Hessen oraz przejęcia pośredniej kontroli nad spółkami zależnymi od Westpol.

Oprócz przygotowania i negocjowania umów oraz dokumentacji transakcyjnej, istotnym elementem projektu było uzyskanie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanowiska dotyczącego zastosowania przepisów znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które rozszerzają uprawnienia KOWR na udziały w spółce dominującej.

Nad transakcją pracował zespół prawników kierowany przez Karola Sowę, partnera praktyki Fuzji i Przejęć. W skład zespołu wchodzili: Roksana Barysz, Mateusz Kunecki i Szymon Rozum.