Prawo w budowie – aktualności dla branży nieruchomości – grudzień 2020

08.12.2020

Pozostałe

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje nowelę, która ma pozwolić na swobodny obrót większymi niż dotąd działkami rolnymi Skarbu Państwa.

Nowela ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która trafiła do uzgodnień publicznych, przewiduje, że od 30 kwietnia 2021 roku będzie można kupić nie 2, ale 5 ha państwowej ziemi rolnej. Nowe przepisy przedłużają zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o kolejne pięć lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. Proponuje się również, by zakaz nie obejmował działek rolnych do 5 ha. Dziś jest to 2 ha. Zgodnie z projektem, wstrzymanie sprzedaży nie będzie dotyczyło również udziałów we współwłasności nieruchomości nieobjętych zakazem.

Planowane zmiany to dobry kierunek w stronę większej swobody obrotu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nie mniej nadal to zdecydowanie za mało aby rozwiązać problem braku gruntów pod inwestycje. Przede wszystkim rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie swobodnego obrotu rolnego, w tym gruntów rolnych stanowiących własność prywatną, położonych w granicach administracyjnych miast.

2. Cyfryzacja dokumentów planistycznych na terenie całego kraju.

Nowe przepisy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w życie 31.10.2020 r., mają na celu zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do danych planistycznych za pośrednictwem Internetu. Od 31 października 2020 r. obowiązują bowiem przepisy Rozdziału 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.), które nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek tworzenia cyfrowych danych planistycznych. Obowiązek ten dotyczy również aktów już obowiązujących. Przygotowane regulacje mają na celu uporządkowanie procesu cyfryzacji dokumentów planistycznych i włączenie w niego wszystkich samorządów. Szczegółowe regulacje w zakresie cyfryzacji danych planistycznych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Rozwiązanie to należy ocenić bardzo pozytywnie, jako krok w stronę łatwiejszej dostępności do dokumentów wszystkich obywateli w odniesieniu do gruntów na terenie całego kraju. Nie mniej nadal w wielu gminach problemem jest brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co często uniemożliwia realizację, niektórych inwestycji.

3. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego.

Obecnie na stronie e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/) można wypełnić i wygenerować formularze dziewięciu wniosków lub zgłoszeń (zgodnie z ich nazwami na stronie głównej) oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, niestety platforma nadal nie przewiduje możliwości złożenia wniosku elektronicznie a wnioski dostępne na stronie można uzupełnić wydrukować i na chwilę obecną złożyć w formie tradycyjnej do właściwego organu.

Upraszczając proces inwestycyjno-budowlany, rząd planuje jeszcze w tym roku wprowadzić Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane w wersji elektronicznej (e-CRUB).

W kolejnym, 2021 r. planowane jest wprowadzenie:

  • Elektronicznego Dziennika Budowy w wersji webowej i mobilnej,
  • możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę online,
  • konta inwestora w aplikacji e-budownictwo,
  • elektronicznych wniosków w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Plany cyfryzacji procesu budowlanego ocenić należy bardzo pozytywnie. Inną kwestią jest realny termin w którym możliwe będzie elektroniczne składanie wniosków i zgłoszeń za jego pośrednictwem (według wcześniejszych zapowiedzi rządu składanie wniosków budowlanych online miało być dostępne do końca br. czego niestety nie udało się osiągnąć) oraz jego praktyczność, która będzie zapewne testowana przez pierwsze miesiące. Niewątpliwie już teraz, w związku z epidemią zauważana jest znaczna zmiana w podejściu urzędników i otwarcie z ich strony na komunikację zdalną, czy dokumenty przesyłane w formie elektronicznej.

15.07.2024

Reforma planistyczna może zablokować inwestycje na gruntach bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Czytaj

12.07.2024

Z uproszczonego odrolnienia będzie można skorzystać najwcześniej w 2026 r.

Czytaj

19.01.2024

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie 1 lipca

Czytaj

06.12.2023

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Grupy Auto Wimar na rzecz Grupy Cichy-Zasada

Czytaj