Czego dokładnie dotyczy komunikat?

Zamian Newslettera Kancelarii Ożóg Tomczykowski i aktualizacji jego odbiorów. Stale podejmujemy działania w celu zapewnienia merytorycznie wysokiej jakości prowadzonego przez nas Newslettera. Bardzo ważne jest dla nas również to aby Newsletter docierał do aktywnie śledzących go odbiorców. Dlatego dodatkowo decydujemy się na aktualizację bazy odbiorców prowadzonego przez nas Newslettera. Newsletter Kancelarii Ozóg Tomczykowski prowadzony jest przez współadministratorów danych osobowych, o których mowa w dostępnej poniżej treści informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

 

Tematyka Newslettera Kancelarii Ozóg Tomczykowski

Tematyka Newslettera jest zbieżna z profilem działalności współadministratorów Newslettera. Newsletter dotyczy najbardziej aktualnych informacji o zmianach w przepisach prawnych i podatkowych, a także o organizowanych przez nasze kancelarie szkoleniach i wydarzeniach specjalnych. Newsletter wiąże się więc między innymi z dostarczaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.

 

Ogólna tematyka Newslettera

Współadmistratorzy z dniem wproadzenia zmian i aktualizacji bazy odbiorców Newslettera rezygnują z dotychczasowej selektywnej personalizacji Newslettera. Dalej prowadzony Newsletter będzie miał charakter ogólny zbieżny z tematyką, o której mowa powyżej. Oznacza to, że jeżeli potwierdzisz subskcypcję – chęć dalszego otrzymywania Newslettera – będzie on dostarczał informacje dowolnie dobrane przez Współadministratorów Newslettera w ramach działalności ich dotyczącej, a przykładowo odnoszącej się do następującej tematyki/zagadnień:

 • Planowanie podatkowe
 • Sukcesja w biznesie i przedsiębiorczość rodzinna
 • CIT
 • PIT
 • Ceny transferowe
 • VAT
 • Akcyza
 • Nieruchomości
 • Postępowania podatkowe
 • Compliance (zarządzanie zgodnością)
 • Transakcje M&A i restrukturyzacja biznesu
 • Prawo handlowe
 • Procesy sądowe

*wyżej wymieniony katalog tematyki/zagadnień ma charakter poglądowy i nie jest on zamknięty.

 

Kiedy nastąpi aktualizacja odbiorów Newslettera?

Z dniem 2 listopada 2022r. wstrzymana zostanie wysyłka Newslettera do dotychczasowych jego odbiorców, którzy do dnia 28 października 2022 r. nie potwierdzili nam dalszej chęci otrzymywania Newslettera. Jeżeli dalej chcesz otrzymywać prowadzony przez nas Newsletter, potwierdź jego subskrypcję. W przeciwnym razie Twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej Newslettera.

Oznacza to, że każda osoba, która otrzymywała dotychczas prowadzony przez nas Newsletter, do dnia 28 października 2022r. nie potwierdzi jego subskrypcji – dalszej chęci otrzymywania Newslettera – wysyłka Newslettera na ten adres e-mail zostanie niezwłocznie wstrzymana.

 

Do kiedy mam czas na potwierdzenie subsprypcji – dalszej chęci otrzymywania Newslettera?

Do końca dnia 28 października 2022 r. Po upływie tego terminu Twój adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z listy e-mailingowej Newslettera prowadzonego przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski.

 

Co jeżeli dalej chcę otrzymywać Newsletter, ale w wymaganym terminie nie dokonam potwierdzenia?

Musisz na nowo zapisać się do Newslettera – https://tomczykowscy.pl/newsletter/.

 

Informacja o przetwrzaniu danych osobowych (RODO)

 • Newsletter jest prowadzony współnie przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 oraz Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, którzy są „Współadministratorami” danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.
 • Kliknięcie dedykowanego linku/klawisza – „POTWIERDZAM SUBSKRYPCJĘ NEWSLETTERA” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych osobowych w celu wysyłki newslettera i otrzymywania materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp. Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Współadministratorów informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).
 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowe informacje odnośnie sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w szczególności informacje o przysługujących Pani/Panu prawach, jak również danych kontaktowych do Współadministratorów znajdują się w dalszej cześci Informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych (Współadministratorzy)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243.
 • Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000433949, REGON: 146317034, NIP: 5252538109.
 • Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa z siedzibą w  Warszawie,  Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000673514, REGON: 367062614, NIP 5252707664

łącznie występujący i zwani jako „Współadministratorzy” Pani/Pana danych osobowych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Newsletter jest prowadzony razem przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 oraz Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, którzy współnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych będąc ich Współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu wysyłki newslettera i otrzymywania materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.
 • Kliknięcie dedykowanego linku/klawisza – „POTWIERDZAM SUBSKRYPCJĘ NEWSLETTERA” jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych osobowych w celu wysyłki newslettera i otrzymywania materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp. Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Współadministratorów informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a ponadto art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysyłki Newslettera.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Informujemy jednak, że Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane celem doboru odpowiedniej treści przesyłanych materiałów. Obywać się to może na podstawie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana informacji tj. preferencji co do tematyki Newslettera, jak również nazwy firmy, którą Pani/Pan reprezentuje.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Współadministratorzy mogą korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Współadministratorzy informują, że będą przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Współadministratorami, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Współadministratorów. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Współadministratorzy stosują się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Współadministratorzy udostępniają w publikowanych informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Współadministratorzy nie będą udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności, gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Współadministratorami.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach. Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim pozostaje Pani/Pana zapisana/y do wysyłki Newslettera, tj. do momentu cofnięcia wyrażonej zgody. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 

Kontakt

Punktem kontaktowym do Współadministratorów jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), ul. Aleje Jerozolimskie 93. Pod tym samym adresem istnieje również możliwość kontaktu z każdym z administratorów z osobna.

 • e-mail: daneosobowe@tomczykowscy.pl
 • listownie: Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.