Świadczymy usługi doradcze w zakresie prawa handlowego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i funkcjonowania spółek, prawa cywilnego i rynku papierów wartościowych.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu procesów przekształcenia i reorganizacji. Doradzamy w kwestiach relacji właścicielskich, ładu korporacyjnego, compliance i odpowiedzialności członków organów. Zajmujemy się obsługą korporacyjną spółek publicznych, a także ich akcjonariuszy. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej, a także tworzeniu i negocjacji treści umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

 • kompleksowe doradztwo przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń; posiadamy doświadczenie w zakresie inkorporacji podmiotów zagranicznych; doradzamy przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw;
 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, zmian kapitałowych oraz obrotu udziałami i akcjami;
 • przygotowanie projektów uchwał organów spółek i wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym również regulaminów i zasad ładu korporacyjnego;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności spółki i członków jej organów;
 • kompleksowa obsługa procesów połączeń, podziałów lub przekształceń spółek, jak również doradzamy przy ich rozwiązaniu, likwidacji lub restrukturyzacji;
 • doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji;
 • badania due diligence i audyty zgodności z zasadami ładu korporacyjnego, czy regulacjami z zakresu compliance m.in. spełniania wymogów MIFiD i MAR;
 • sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich i umów zakazu konkurencji;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawem pracy i implementacji programów motywacyjnych;
 • sporządzanie projektów, negocjacje treści oraz opiniowanie umów handlowych, jak również innych umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, związanych z zaskarżaniem uchwał, roszczeń powstałych na gruncie transakcji M&A lub w sporach z członkami organów spółek;
 • sporządzanie dokumentacji i reprezentację Klientów w postępowaniach rejestracyjnych m.in.  przed Krajowym Rejestrem Sądowym,  Rejestrem Zastawów, organami administracji publicznej.

Świadcząc usługi  w zakresie prawa korporacyjnego, działamy zespołowo. Współpracujemy ze wszystkimi   praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z prawem podatkowym, prawem pracy i innymi dziedzinami prawa.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

dr Joanna Schubel

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

E: j.schubel@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 539 092 457