Pod pojęciem Fuzji i Przejęć rozumiemy doradztwo prawne w ramach transakcji M&A,  począwszy od procesu due diligence, przygotowania i negocjacji pełnej dokumentacji transakcyjnej, do zamknięcia transakcji i obsługi potransakcyjnej. Nasi eksperci na każdym etapie służą Klientom radą i profesjonalną ekspertyzą, niezależnie od tego, w jakim charakterze występują Klienci (kupujący / sprzedający).

Doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć

Dzięki współpracy z ekspertami z naszych zespołów: planowania podatkowego, sukcesji w biznesie, podatków dochodowych, cen transferowych oraz podatku VAT, a także współpracującymi z nami profesjonalistami spoza kancelarii (instytucje finansowe, audytorzy i rzeczoznawcy), zapewniamy Klientom kompleksowe doradztwo transakcyjne.

Oferujemy obsługę następujących transakcji:

 • obrót przedsiębiorstwem lub jego częścią,
 • zbycie / nabycie udziałów / akcji,
 • połączenia i przejęcia, w tym także transgraniczne,
 • podziały spółek,
 • zakup spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych.

Doradztwo w transakcjach M&A obejmuje:

 • badanie prawne przygotowujące do zbycia spółki (vendor due diligence),
 • badanie prawne identyfikujące obszary ryzyka prawnego i podatkowego w nabywanej spółce (due diligence),
 • restrukturyzację kapitałową zbywającego,
 • zaplanowanie i wdrożenie optymalnej struktury transakcji,
 • stworzenie planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej,
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej
 • prawne wsparcie potransakcyjne, w szczególności w zakresie potencjalnych roszczeń, wynikających z naruszenia zapewnień złożonych w dokumentacji transakcyjnej.

Korzystając z naszych usług, zyskujesz:

 • ścisłą współpracę w każdej fazie transakcji,
 • dogłębną analizę skutkująca przygotowaniem struktur transakcyjnych efektywnych pod kątem prawnym oraz z punktu widzenia rozliczeń podatkowych,
 • wsparcie w negocjacjach, 
 • szybką i efektywną realizację projektów, 
 • elastyczność w zakresie usług oraz sposobu raportowania, 
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych,
 • wsparcie w doborze doradcy finansowego oraz instytucji finansowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Karol Sowa

Partner I Praktyka Fuzji i Przejęć

Partner I Praktyka Fuzji i Przejęć

E: k.sowa@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 600 092 510