„20 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów. Osoby, które staną się właścicielami gruntów, będą musiały zapłacić za nabycie prawa własności.

Przepisy zakładają przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z mocy prawa od 1 stycznia 2019 roku.

Takie rozwiązanie oznacza objęcie ustawowym przekształceniem wszystkich członków wspólnot mieszkaniowych bez wymogu ich zgody. Ustawa obejmuje również właścicieli domów jednorodzinnych…”

Zapraszamy do zapoznania się z całą wypowiedzią Michała Mieszkiełło, Lidera Praktyki Doradztwa Korporacyjnego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Skontaktuj się z nami