8 listopada 2022 r. opublikowana została III wersja projektu ustawy o fundacji rodzinnej w Polsce, a 15 grudnia prawie jednogłośnie ustawa została przyjęta przez Sejm. Z założenia nowe rozwiązanie ma być ona pierwszoplanowym narzędziem do skutecznej sukcesji w średnim i dużym biznesie – przede wszystkim rodzinnym. Na wprowadzenie tej instytucji  do polskiego systemu prawnego czekamy od wielu lat, a nasza kancelaria od samego początku prac nad ustawą bierze aktywny udział w jej tworzeniu.

Poniżej prezentujemy wybór najważniejszych publikacji prasowych na temat ustawy z komentarzami naszych ekspertów:

 • Świadczenie z fundacji rodzinnej opodatkowane 15 proc. CIT
  Dziennik Gazeta Prawna (08.11.2022)
  Pozostawienie w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej szerokiego zakresu działalności gospodarczej jaką może prowadzić fundacja rodzinna jest bardzo dobrą informacją. Mówimy tu m.in. o najmie nieruchomości, udzielaniu pożyczek, czy zbywaniu udziałów – Wojciech Niedźwiedzki
 • Firmy rodzinne w podatkowym raju
  Puls Biznesu (09.11.2022)
  Najnowsza wersja projektu jest korzystna dla polskiego biznesu, czyli m.in. dla średnich i dużych firm rodzinnych. Celem tych przepisów jest, aby firmy rodzinne miały możliwość kontynuowania działalności gospodarczej przez pokolenia, bez obaw o takie przeszkody jak sprawy spadkowe czy rozwodowe, które wymuszałyby podział majątku. Zaproponowane rozwiązania podatkowe są korzystne – Paweł Tomczykowski
 • Opodatkowanie fundacji rodzinnych. Najnowszy projekt zaskoczy właścicieli firm
  Onet i Business Insider (10.11.2022)
  Fundacja rodzinna ma być podatnikiem CIT, ale podmiotowo zwolnionym z tego podatku. Będzie więc mogła bez opodatkowania sprzedawać akcje lub udziały w spółkach. Nie zapłaci też podatku od otrzymanych odsetek od lokat bankowych – Paweł Tomczykowski
 • Sukcesja w polskim biznesie stanie się prostsza w I półroczu 2023 r.
  MarketNews24 (10.11.2022)
  Dynamika prac nad projektem jest zdecydowanie większa niż w przeszłości. Przy dobrej organizacji prac legislacyjnych, przepisy prawdopodobnie mogłyby wejść w życie tuż po I kwartale 2023 r. – Paweł Tomczykowski
 • Fundacja rodzinna sposobem na sukcesję w firmie
  Interia (13.11.2022)
  Fundacja nie wydaje ekwiwalentu własności, w związku z tym substancja majątkowa nie wchodzi w skład masy spadkowej: nie jest podatna na egzekucję i nie jest przedmiotem podziału majątku. Majątek rodzinny trzymany jest przez fundację – Paweł Tomczykowski
 • Znane są już szczegóły opodatkowania fundacji rodzinnej
  Dziennik Gazeta Prawna (14.11.2022)
  Bez wątpienia dla przedsiębiorców myślących o działalności przez pokolenia fundacja rodzinna będzie propozycją godną rozważenia – Paweł Tomczykowski
 • Dobre perspektywy dla sukcesji familijnych firm
  Rzeczpospolita (14.11.2022)
  Przedstawiony w projekcie ustawy model opodatkowania uwzględnia trzy grupy podatkowe: fundację, beneficjentów spokrewnionych oraz beneficjentów niespokrewnionych. Dla fundacji proponowane regulacje zakładają m.in. zwolnienie podatkowe np. z tytułu otrzymywanych dywidend, sprzedaży akcji lub udziałów czy otrzymywanych odsetek z lokat bankowych oraz możliwość neutralnego podatkowo reinwestowania posiadanych środków finansowych – Paweł Tomczykowski
 • O fundacji rodzinnej
  Polskie Radio Jedynka Sygnały Dnia (14.11.2022 7:38)
  Darowizny na rzecz fundacji rodzinnej będą zwolnione z podatku od spadków i darowizn, zwłaszcza jeśli chodzi o grupę zerową – dr Radosław Bulejak
 • Fundacja rodzinna. Sejm wprowadził trzy ważne zmiany
  Onet i Business Insider (15.12.2022)
  Od dochodu z działalności wykraczającej poza dozwolony zakres wskazany w ustawie, fundacja będzie musiała zapłacić 25 proc. CIT, a więc stawkę sankcyjną. To dobre rozwiązanie – Paweł Tomczykowski
 • Sejm wprowadził zmiany do przepisów o fundacji rodzinnej
  Dziennik Gazeta Prawna (19.12.2022)
  [Jeżeli fundacja wykona transakcję w innym zakresie, niż wskazuje na to ustawa o fundacji rodzinnej,] nie pozbawi jej to możliwości korzystania ze zwolnienia w zakresie dozwolonym przez ustawę, jak zakładano pierwotnie w projekcie, który trafił do Sejmu. To dobra zmiana, która pozwoli uniknąć sytuacji, gdy jedna przypadkowa transakcja mogłaby całkowicie pozbawić fundację rodzinną prawa do zwolnienia z CIT – Paweł Tomczykowski
 • Najważniejsza ustawa dla polskich firm rodzinnych ma akceptację Sejmu
  MarketNews24 (19.12.2022)
  Ustawa wzorowana jest na najlepszych praktykach europejskich i myślę, że będzie narzędziem pierwszego wyboru w zakresie sukcesji w biznesie dla średnich i dużych firm w Polsce. To są naprawdę bardzo dobre przepisy, warto zdobyć się na refleksję i z nich skorzystać – Paweł Tomczykowski
 • Fundacje rodzinne mają zmienić sukcesję biznesu w Polsce
  Forbes (29.12.2022)
  Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadziła rewolucję w zakresie polskich przepisów o zachowku, które nie były zmieniane od prawie 60-ciu lat i były najbardziej konserwatywnymi regulacjami w Europie – Paweł Tomczykowski
 • Genu przedsiębiorczości się nie dziedziczy, ale o biznes będzie można zadbać
  My Company Polska (02.01.2023; wydanie 1/2023 88)
  Piękno fundacji polega na tym, że majątek, który przekaże fundator, nie podlega dziedziczeniu. W fundacji jest zarząd, jest rada nadzorcza oraz formalny statut, który ustala fundator. W umowie spółki nie zawrzemy skutecznie np. warunku, że dzieci, aby móc korzystać z majątku firmy rodzinnej, powinny spełniać określone kryteria w zakresie edukacji, doświadczenia zawodowego i życiowego czy etyki, że np. powinny zawierać intercyzy. Fundacja rodzinna umożliwia wprowadzenie takich „zabezpieczeń”. A co najważniejsze – jej statut może przewidywać określone sankcje za ich niedochowanie – Paweł Tomczykowski
 • Jakie będą CIT i PIT od fundacji rodzinnych
  Puls Biznesu (10.01.2023)
  W przypadku spółek kapitałowych i ich wspólników po opodatkowaniu bieżącej działalności, np. stawką 19 proc. CIT, wypłata dywidendy podlega 19-procentowemu PIT, ale od kwoty pomniejszonej o zapłacony CIT. Czyli efektywna stawka wynosi 34,39 proc., a nie 38 proc. Ustawa o fundacji rodzinnej nie przewiduje takich rozwiązań. Świadczenie dla jej dalszego beneficjenta będzie opodatkowane dwukrotnie po 15 proc., czyli w sumie 30 proc. i de facto od tej samej podstawy – Paweł Tomczykowski
 • Propozycje zmian podatkowych w ustawie o fundacji rodzinnej
  Konfederacja Lewiatan (09.01.2023)
  Ustawa odzwierciedla najlepsze praktyki europejskie w zakresie zabezpieczania aktywów na pokolenia, odnosząc je do polskich realiów. To bardzo interesujące przepisy i z pewnością wielu przedsiębiorców będzie z nich korzystać. Chcielibyśmy jednak, aby Senat zmodyfikował jeszcze niektóre rozwiązania podatkowe. Zgłosiliśmy pięć postulatów dotyczących m.in. podatku od przychodów z budynku, czy poboru i wpłaty podatku dochodowego przez fundację rodzinną – Paweł Tomczykowski
 • Senat wprowadził ważne zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej
  Dziennik Gazeta Prawna (16.01.2023)
  – Paweł Tomczykowski
 • Fundacja rodzinna. Będą zachęty podatkowe? Sprawdź
  Business Insider (16.01.2023)
  Jeśli poprawkę Senatu zaakceptuje Sejm, fundacja rodzinna będzie mogła skorzystać z estońskiego CIT, jeśli będzie ona właścicielem spółki korzystającej z tego modelu opodatkowania albo jeśli fundator lub beneficjent fundacji będą wspólnikami jakiejkolwiek spółki wybierającej taki model opodatkowania – Paweł Tomczykowski
 • Fundacja Rodzinna.​ Pomoże w sukcesji i ochroni polski kapitał
  Business Insider (25.01.2023)
  Ważne jest, że jeżeli fundator utworzy fundację, wniesie do niej majątek, to fundacja nie wyda żadnego świadczenia ekwiwalentnego, które mogłoby podlegać zajęciu czy egzekucji. Fundatorzy, może być ich kilku, wnoszą majątek, ale jednocześnie przestają być jego właścicielami. Dzięki temu aktywa są izolowane od ryzyk biznesowych, prawnych, podatkowych. Aktywa od razu przestają wchodzić do masy spadkowej, czyli nie podlegają dziedziczeniu. Ponadto, po upływie 10 lat nie będą objęte roszczeniem zachowkowym. Spadkobiercy zgłaszający swoje roszczenie po 10 latach, nie będą mogli skorzystać z instytucji zachowku – Paweł TomczykowskiMoże się jednak zdarzyć, że rodzice przekażą zgromadzony majątek komuś innemu, albo tylko jednemu dziecku. Wówczas zgodnie z kodeksem cywilnym, pozostali, którzy zostali wykluczeni z podziału tortu, mogą pójść do sądu i domagać się od spadkobiercy zachowku, czyli połowy tego, co powinni dostać. Ten, który odziedziczył np. zakład produkcyjny, może nie mieć w gotówce, czy na koncie takich pieniędzy. Jeśli jednak majątek wniesiemy do fundacji, to po 10 latach osoba, która została pozbawiona majątku, traci prawo do zachowku. Potencjalne roszczenie o zachowek jest co prawda możliwe do realizacji przez 10 lat, ale nie dotyczy udziałów lub akcji w spółce rodzinnej, a jedynie ich odpowiednika w pieniądzu. Akcje czy udziały będą już na pokolenia w fundacji, odporne właśnie na komplikacje spadkowe – Anna Turska-Tomczykowska
 • Fundacja rodzinna da wymierne korzyści. Doradca podatkowy mówi, jakie
  Business Insider (25.01.2023)
  Fundacja gwarantuje bezpieczną, dobrą, wielopokoleniową sukcesję rodzinną. Fundatorzy, może być ich kilku, wnoszą majątek, ale jednocześnie przestają być jego właścicielami. Dzięki temu aktywa są izolowane od ryzyk biznesowych, prawnych, podatkowych. Aktywa od razu przestają wchodzić do masy spadkowej, czyli nie podlegają dziedziczeniu. Ponadto, po upływie 10 lat nie będą objęte roszczeniem zachowkowym – Paweł Tomczykowski
 • Zanim przyjdzie czas na sukcesję, trzeba zadbać o płynność finansową firmy. Prawnik radzi, co pomoże ją zachować
  Business Insider (25.01.2023)
  Fundacja to rozwiązanie dla właścicieli średnich i dużych firm rodzinnych, które pozwala zabezpieczyć przyszłość biznesu, ale przede wszystkim relacje z rodzeństwem, rodzicami, a także zadbać o przyszłe pokolenia – Anna Turska-Tomczykowska
 • Ustawa o fundacji rodzinnej ostatecznie uchwalona przez Sejm RP
  Polska Agencja Prasowa (27.01.2023)
  Majątek fundacji rodzinnej nie będzie wchodził do masy spadkowej, a to oznacza, że nie podlega on dziedziczeniu. Dodatkowo dzięki zmianom w polskich konserwatywnych przepisach o zachowku, po upływie 10 lat od dnia wniesienia majątku do fundacji rodzinnej, nie będzie on objęty zachowkiem. Będzie to sprzyjało konsolidacji majątku w rękach rodzin przedsiębiorców – co tylko wzmocni polską gospodarkę – Paweł Tomczykowski
 • Siedem najnowszych zmian w prawie.​ Co uchwalił Sejm
  Business Insider (27.01.2023)
  Ustawa o fundacji rodzinnej jest po prostu dobra. Przyjęte przez Sejm rozwiązanie, umiejscawia nas w europejskiej elicie – Paweł Tomczykowski
 • Finał prac nad ustawą o fundacji rodzinnej
  Puls Biznesu (29.01.2023)
  Wspólnicy spółki korzystającej z estońskiego ryczałtu nie są zobligowani do informowania siebie nawzajem o tym, czy ktoś z nich jest uczestnikiem fundacji rodzinnej. Co więcej, nie trzeba zgody, aby zostać jej beneficjentem, może to nastąpić po otwarciu spadku. Zatem, gdy jeden ze wspólników takiej spółki stanie się fundatorem lub beneficjentem, utraci ona prawa do estońskiego CIT – i to z mocą wsteczną, od poprzedniego roku obrotowego – Wojciech Niedźwiedzki
 • Fundacja rodzinna – kto i jak ją w Polsce powoła
  Bankier.pl (27.01.2023)
  Dzięki instytucji jaką jest fundacja rodzinna, majątek pozostanie w rękach rodziny na pokolenia, nawet w przypadku zdarzeń, których trudno się spodziewać prowadząc biznes operacyjny. Warto jednak pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć proces sukcesji za życia fundatora. Wówczas ma on większą kontrolę nad kształtem statutu, który wraz z innymi dokumentami wewnętrznymi reguluje fundamentalne kwestie, takie jak prawa i obowiązków beneficjentów – Wojciech Niedźwiedzki
 • Nowe przepisy ratujące biznes przed likwidacją. Kto może uciec pod skrzydła fundacji?
  Wyborcza (27.01.2023)
  Fundacja rodzinna jest nową i długo wyczekiwaną przez polskich przedsiębiorców instytucją, stworzoną, by zapewniać skuteczną i bezpieczną wielopokoleniową sukcesję. W zamyśle ma być najważniejszym i najlepszym instrumentem sukcesyjnym dla właścicieli średnich i dużych firm. Ma pomagać im trwać przez pokolenia, budować swoją wartość, rozwijać się i zdobywać nowe rynki – Paweł Tomczykowski
 • Ustawa o polskiej fundacji rodzinnej ostatecznie uchwalona przez Sejm RP
  Infor (30.01.2023)
  Będzie to najlepszy instrument na wielopokoleniową sukcesję dla firm rodzinnych, z jednoczesną ochroną rodzinnego majątku – Paweł Tomczykowski
 • Fundacja rodzinna. Nowe narzędzie do sukcesji w biznesie
  Money.pl (01.02.2023)
  Z fundacji rodzinnych korzystają właściciele największych firm na świecie. Przez lata pomagały one w godzeniu często kolidujących ze sobą trzech światów: firmy, właściciela oraz rodziny, a także chroniły przedsiębiorstwa przed niepotrzebnym rozdrobnieniem własności, zapewniając akumulację kapitału w rękach wąskiego grona rodzinnego – Paweł Tomczykowski
 • Najważniejsza ustawa dla polskich firm rodzinnych ma obowiązywać od maja 2023 r.
  MarketNews24 (03.02.2023)
  Polskie przepisy o fundacji rodzinnej wzorowane są na najlepszych rozwiązaniach europejskich, z tych rozwiązań zaczerpnięte zostały najlepsze praktyki – Paweł Tomczykowski

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: