31 lipca 2018 r. opublikowano na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP oraz CIT-TP, które na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Finansów obowiązują od 6 lipca 2018 r. Wprowadzenie CIT-TP (PIT-TP) w formie elektronicznej umożliwia podatnikom spełnienie obowiązków dokumentacyjnych za pomocą platformy ePUAP.

Obowiązek złożenia CIT-TP (PIT-TP) dotyczy podatników zobligowanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro. W zakresie obowiązków dokumentacyjnych za 2017 r. podatnicy mają obowiązek złożenia PIT-TP oraz CIT-TP do 30 września 2018 r.

Wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP oraz CIT-TP mogą być stosowane najwcześniej po upływie dwóch tygodni od daty ich opublikowania.W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie PIT-TP / CIT-TP prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami