Kancelaria Ożóg Tomczykowski zapewniła kompleksową obsługę prawną w przygotowaniu i negocjacjach umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników. Zespołem prawnym kierował adwokat Karol Sowa, partner kierujący praktyką Fuzji i Przejęć przy wsparciu Michała Furgalskiego oraz Filipa Koniewskiego. Wsparcie na gruncie prawa luksemburskiego zapewniły kancelarie LexField oraz HVK Stevens (podatki).

Środki z inwestycji umożliwią dalszą ekspansję grupy LuxVet w Polsce oraz potencjalnie – Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa LuxVet tworzy jedną z największych sieci weterynaryjnych w Polsce oraz realizuje strategię konsolidacji branży weterynaryjnej. Dotychczasowymi akcjonariuszami Grupy LuxVet były fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management, L.P., lidera wśród globalnych menedżerów inwestycyjnych specjalizujących się w inwestycjach alternatywnych oraz Cornerstone Investment Management, jedną z wiodących firm zarządzających inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej.

INVL Baltic Sea Growth Fund to największy fundusz private equity w krajach bałtyckich o kapitalizacji 165 mln EUR.