Paula Elgas

Senior Associate

Senior Associate

E: p.elgas@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00

Specjalizuje się w analizie rozliczeń wewnątrzgrupowych pod kątem ich zgodności z zasadą ceny rynkowej.

Doradca podatkowy z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Uczestniczy w projektach związanych z opracowywaniem dokumentacji cen transferowych oraz analiz cen transferowych obejmujących transakcje towarowe, usługowe, finansowe, a także wartości niematerialne i prawne.

Bierze udział w projektach związanych z opracowywaniem polityk cen transferowych, przeglądach ryzyk, a także w postępowaniach związanych z zawieraniem uprzednich porozumień cenowych (APA). Ponadto wspiera Klientów we właściwym wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych.

SPECJALIZACJA

    Ceny transferowe

EDUKACJA

    Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet w Białymstoku

    Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe, Uniwersytet w Białymstoku

PUBLIKACJE

    Współautorka publikacji „Leksykon cen transferowych” (2019) oraz „Ceny transferowe. 259 Wyjaśnień i interpretacji” (2018)

JĘZYK

    Angielski

Aktualności


Pokaż więcej

Nasz Zespół

Partnerzy