Fuzje i przejęcia

Prawo

Pod pojęciem Fuzji i Przejęć rozumiemy doradztwo prawne w ramach transakcji M&A,  począwszy od procesu due diligence, przygotowania i negocjacji pełnej dokumentacji transakcyjnej, do zamknięcia transakcji i obsługi potransakcyjnej. Nasi eksperci na każdym etapie służą Klientom radą i profesjonalną ekspertyzą, niezależnie od tego, w jakim charakterze występują Klienci (kupujący / sprzedający).

Doradztwo prawne w zakresie fuzji i przejęć

Dzięki współpracy z ekspertami z naszych zespołów: planowania podatkowego, sukcesji w biznesie, podatków dochodowych, cen transferowych oraz podatku VAT, a także współpracującymi z nami profesjonalistami spoza kancelarii (instytucje finansowe, audytorzy i rzeczoznawcy), zapewniamy Klientom kompleksowe doradztwo transakcyjne.

Oferujemy obsługę następujących transakcji:

 • obrót przedsiębiorstwem lub jego częścią,
 • zbycie / nabycie udziałów / akcji,
 • połączenia i przejęcia, w tym także transgraniczne,
 • podziały spółek,
 • zakup spółek w ramach projektów restrukturyzacyjnych.

Doradztwo w transakcjach M&A obejmuje:

 • badanie prawne przygotowujące do zbycia spółki (vendor due diligence),
 • badanie prawne identyfikujące obszary ryzyka prawnego i podatkowego w nabywanej spółce (due diligence),
 • restrukturyzację kapitałową zbywającego,
 • zaplanowanie i wdrożenie optymalnej struktury transakcji,
 • stworzenie planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej,
 • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej,
 • prawne wsparcie potransakcyjne, w szczególności w zakresie potencjalnych roszczeń, wynikających z naruszenia zapewnień złożonych w dokumentacji transakcyjnej.

Korzystając z naszych usług, zyskujesz:

 • ścisłą współpracę w każdej fazie transakcji,
 • dogłębną analizę skutkująca przygotowaniem struktur transakcyjnych efektywnych pod kątem prawnym oraz z punktu widzenia rozliczeń podatkowych,
 • wsparcie w negocjacjach,
 • szybką i efektywną realizację projektów,
 • elastyczność w zakresie usług oraz sposobu raportowania,
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych,
 • wsparcie w doborze doradcy finansowego oraz instytucji finansowych.

Zapraszamy do kontaktu.

Zweryfikuj z nami:

 • przeprowadzenie audytu (przeglądu) zasad wystawiania faktur, faktur korygujących, zasad anulowania faktur;
 • umowy z kontrahentami – otrzymywanie faktury przez kontrahenta bezpośrednio poprzez KSeF wymaga jego zgody. Przeanalizujemy Państwa umowy i dodamy do nich klauzule umowne pozwalające w bezpieczny sposób korzystać z KSeFi zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami kontrahentów;
 • procesy sprzedaży i zakupu – wspólnie dostosujemy je do KSeF, tak aby zadbać o spełnienie wszystkich wymogów prawnopodatkowych;
 • faktury sprzedażowe pod kątem zgodności z wymaganiami schematów KSeF;
 • procedury wewnętrzne w zakresie rozliczania podatków – minimalizuj ryzyko podatkowe w firmie, eliminuj błędy w procedurach i uniknij odpowiedzialności podatkowej i karnoskarbowej;
 • przepływ informacji i zarządzania ryzykiem podatkowym wewnątrz organizacji – sprawdź, czy obecny sposób zarządzania organizacją odpowiada wymaganiom KSeF;
 • sposób informowania klienta o wystawionej w KSeF fakturze – postaw na skuteczną komunikację na linii firma – kontrahenci i zadbaj o terminowość dokonywanych i otrzymywanych płatności.

 

Jeżeli Państwa firma nie posiada stosownych procedur podatkowych, stworzymy je szykując produkt indywidualnie dopasowany do każdego klienta.

Postaw na szkolenie:

 • kadr finansowych i księgowych,
 • kadry sprzedażowej i osób odpowiedzialnych za zamówienia/zakupy,
 • kadry zarządzającej.

 

Wdrażaj systemy z profesjonalnym doradztwem:

 • doradzamy już na etapie prac nad systemami informatycznymi,
 • konsultujemy każdą ważną dla organizacji zmianę w fakturowaniu,
 • uczestniczymy we wdrażaniu najbardziej optymalnych programów do KSef,
 • wspieramy po wdrożeniu – zapewniamy stałe i bieżące doradztwo podatkowe w obszarze KSef i wszystkich tematów podatkowych.