Roksana Barysz

Senior Associate

Od niemal 10 lat wspiera zarówno polskich, jak i zagranicznych Klientów w ich codziennej działalności biznesowej.

Adwokat. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, handlowym, a także prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanej obsługi sporów i negocjacji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, włączając w to specyfikę prowadzenia sporów gospodarczych, sporów pracowniczych po stronie pracodawcy, a także spraw karnych gospodarczych i spraw karno-skarbowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych.

Jednocześnie doradza przedsiębiorcom z branży bankowej w procesie windykacji, a także w procedurze restrukturyzacji zadłużenia liczonego w setkach milionów złotych, tworząc i negocjując pełną dokumentację transakcyjną.

Zajmuje się również obsługą transakcji fuzji i przejęć, doradzając na wszystkich etapach procesu transakcyjnego: prowadzi analizy due diligence, przygotowuje i negocjuje dokumentację transakcyjną.

Artykuły

 

Edukacja

  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  • Szkoła Prawa Niemieckiego, Uniwersytet Warszawski i Reński Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma w Bonn
  • Podyplomowe Studia Podatkowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynków Kapitałowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Język

  • Angielski
  • Niemiecki