Maria Bogrycewicz

Junior Associate

Posiada doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, także w aspekcie międzynarodowym.

Bierze udział w projektach z obszaru podatku u źródła, które obejmują m.in.  weryfikację dokumentacji i procedur, przegląd rzeczywistej działalności gospodarczej odbiorcy należności, postępowania w zakresie opinii o stosowaniu preferencji.

Uczestniczyła również w projektach dotyczących podatkowych aspektów reorganizacji grup kapitałowych, w tym połączeń, podziałów oraz wydzielania zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Artykuły

Specjalizacja

  • CIT i podatki międzynarodowe

 

Edukacja

  • Finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Język

  • Angielski