Bartłomiej Senderowski

Senior Associate

Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT), akcyzie, cłach oraz w obsłudze postępowań podatkowych.

Adwokat, doradca podatkowy. Wspiera Klientów w zakresie doradztwa podatkowego. Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności w branży finansowej, FMCG, medialnej, farmaceutycznej, gastronomicznej i browarniczej. Uczestniczy w przeglądach podatkowych i weryfikacji rozliczeń VAT największych polskich firm. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębia biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez samorządy zawodowe, a także posiedzeniach Rad Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Angażuje się w monitorowanie zmian polskiego systemu podatkowego oraz sporządzanie opinii projektów ustaw dla organizacji takich jak Business Centre Club czy Konfederacja Lewiatan.

Autor licznych publikacji oraz artykułów naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Artykuły

Specjalizacja

  • Akcyza
  • Cło
  • Postępowania podatkowe
  • VAT

 

Edukacja

  • Prawo i Zarządzanie, Akademia Leona Koźmińskiego
  • Berlin School of Economics and Law

 

Publikacje

  • Współautor jedynej na rynku, kompleksowej publikacji pt. „Tax Compliance” (2021)
  • Współautor publikacji „Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania” (2020)

 

Język

  • Angielski
  • Niemiecki