W piątek Rzeczpospolita opublikowała artykuł Michała Mieszkiełło i Pauli Elgas na temat ryzyka, na jakie narażeni są przedsiębiorcy, w związku z tym, że między przepisami KSH a przepisami o cenach transferowych brakuje łącznika.

▶️Czy naruszenie zasady ceny rynkowej w wiążącym poleceniu wydanym zarządowi spółki zależnej mieści się w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego?
▶️Czy zarządy spółek działających w ramach grupy spółek narażają się na sankcje na gruncie przepisów o cenach transferowych?

📌Zapraszamy do lektury!
https://www.rp.pl/abc-firmy/art38312431-zlamanie-zasady-ceny-rynkowej-przy-wykonywaniu-wiazacego-polecenia